SỰ KIỆN

Với sự chuyên nghiệp trong phong cách tổ chức, Diamond Place II luôn là nơi thường xuyên diễn ra những hoạt động hữu ích của khách hàng và của chính trung tâm hội nghị tiệc cưới nhằm tăng thêm sự uy tín đối với khách hàng và sự tin tưởng của nhân viên khi làm việc tại nhà hàng.